Oznam

08.12.2015 08:08
Oznamujeme občanom, že obec Hont. Moravce bola úspešná pri čerpaní eurofondov a podarilo sa jej získať finančné prostriedky na kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.
V týchto dňoch sa vymieňajú lampy verejného osvetlenia za moderné LED lampy, ktoré zvýšia v obci svietivosť a zároveň sú úsporné.
Celková úspora na verejnom osvetlení (na spotrebe el. energie) bude 60%.
Každý svietiaci bod sa bude dať regulovať na počítači na obecnom úrade.
Obec intenzívne pracuje na získavaní ďalších fin. prostriedkov z eurofondov hlavne na výstavbu chodníka popri hlavnej ceste.
starosta obce