Oznam zber plastov

20.04.2021 13:15

Oznamujeme vám, že v stredu 21. 4. 2021 sa v našej obci uskutoční

zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte

pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.