Oznam - zber plastov

20.03.2020 07:52

Oznamujeme vám, že v pondelok 23.3.2020

 sa v našej obci uskutoční zber plastov

a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku.

Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom

 alebo bytovku.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.