Oznam - zber plastov

19.02.2020 12:03

Oznamujeme vám, že v pondelok 24. 2. 2020 bude v našej obci zber plastov a papiera.

Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku.

Do plastov patria:
stlačené alebo zošliapnuté plastové fľaše, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD

Obaly z pracích a čistiacich prostriedkov

 a kozmetiky.
Taktiež sem patria: kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky.
Zber papiera:
Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku.