Oznam - zber plastov

24.01.2020 10:00

Oznamujeme vám, že v pondelok 27.1.2020 bude v našej obci zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku.

Do plastov patria:
stlačené alebo zošliapnuté plastové fľaše, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Taktiež sem patria: kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky.

Zber papiera:
Časopisy a noviny zviažte zvlášť
a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež
pred dom alebo bytovku.