Oznam - zber plastov

01.07.2019 13:58

Oznamujeme vám, že v stredu 3.7.2019

sa v našej obci uskutoční zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku.

Do plastov patria:

stlačené alebo zošliapnuté plastové fľaše,

plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly

z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Taktiež sem patria: kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky.

Zber papiera:

 Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.