Oznam - zber plastov

06.06.2016 13:31

Oznamujeme vám, že v stredu 8. júna 2016

sa v našej obci uskutoční

zber plastov a papiera.

Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom, alebo bytovku.

Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť

a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku.

 Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.