Oznam zber plastov a papiera

11.11.2019 09:47

Oznamujeme vám, že v stredu 13.11.2019 bude v našej obci zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku.
Do plastov patria:
stlačené alebo zošliapnuté plastové fľaše, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly
z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.
Taktiež sem patria: kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky.
Zber papiera:
Časopisy a noviny zviažte zvlášť
a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež
pred dom alebo bytovku.