Oznam Voľby do NRSR

15.08.2023 18:01
Oznamujeme občanom ktorí sa počas dňa konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky /30.9.2023/ nemôžu zúčastniť
volieb v mieste  trvalého bydliska /ak budete na dovolenke, v škole.../ môžu si požiadať o vydanie hlasovacieho lístka 
na obecnom úrade  a to buď telefonicky, osobne alebo emailom  /urad@moravce.sk/. Preukaz môže prevziať aj člen rodiny.