Oznam - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

24.08.2023 14:28

Dôležitá informácia geodézie, kartografie a katastra.pdf (285108)