Oznam - SVPS a.s.

21.01.2021 08:19

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s

 oznamuje občanom  obce, že v dňoch

od 20.1.2021 do 22.1.2021 tj. v stredu, vo štvrtok a v piatok budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty  vodomerov v našej obci

v rodinných domoch. 

Z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia sa ochorenia COVID-19 

odčítači budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.

 Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a  v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené brány a uviazali psov.

Ďalej  žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne prístupný  k odpočtu aby si stav vodomeru odčítali sami a odčítaný stav  napísali  na papier

a  umiestnili na viditeľnom mieste,  aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom. 

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru. 

Ďakujeme za porozumenie.