Oznam Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s

04.07.2022 11:41

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje, že v dňoch 6., 7. a 8.7.2022 / streda, štvrtok a piatok/ bude pracovník spoločnosti odpisovať stav vodomerov v rodinných domoch.

Prosíme Vás aby ste sprístupnili vodomerné šachty a zatvorili psov.