Oznam Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s

21.06.2022 11:12

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť  a.s. Banská Bystrica dôrazne žiada, aby obyvatelia nepoužívali pitnú vodu z vodovodu na polievanie záhrad a napúšťanie bazénov z dôvodu jej nedostatku vo vodojeme. Uvedené opatrenie platí až do odvolania.

20220622100840120.pdf (239741)