Oznam stočné

24.07.2023 09:39

Oznamujeme vám, že na základe

VZN 3/2019 o verejnej kanalizácií

a odpadových vodách sa mení cena stočného na základe zvýšenej ceny vodného

od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s.

na 0,93 € /m3.