Oznam starostu obce

12.12.2019 09:38

Oznamujeme vám, že pán doktor MUDr. Ivan Hulina odchádza do dôchodku k 31.12.2019. 

Pán doktor pôsobil v našej obci ako lekár 33 rokov. Chceme sa mu srdečne poďakovať za prácu pre našich občanov. 

 Podarilo sa nám presvedčiť primára interného oddelenia nemocnice vo Zvolene 

pána doktora MUDr. Petra Uhríka  aby prišiel pracovať k nám do Hontianskych Moraviec ako lekár po MUDr.Hulinovi.

Keďže pán doktor Uhrík má atestáciu internistu v blízkej budúcnosti plánujeme otvoriť aj internú ambulanciu.

Pán doktor Uhrík začne ordinovať po Novom roku. Pánovi doktorovi  prajeme aby sa mu v Hont. Moravciach páčilo a budeme spolupracovať v záujme a v prospech našich občanov.

Ing. Rudolf Gabryš

Starosta obce