Oznam Pôdohospodárska platobná agentúra

08.04.2019 10:11

PÔDOHOSPODÁRSKA  PLATOBNÁ  AGENTÚRA

Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1

Regionálne pracovisko PPA, Dopravná 14, PSČ 934 03 LEVICE

                                

Vec:  Oznam pre žiadateľov priamych podpôr

        PPA  Bratislava, regionálne pracovisko Levice sa obracia na Vás so žiadosťou o zverejnenie výzvy na prevzatie žiadostí o poskytnutie priamych platieb,   pre rok 2019, tohto znenia :

            Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu  v roku 2018, aby si neodkladne a urýchlene prevzali na regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14, predtlačené Identifikačné listy na rok 2019  a Jednotnej žiadosti  na podpory pre rok 2019

            Uvedené tlačivá sa budú vydávať po predložení občianskeho preukazu, denne v pondelok až štvrtok od 8 °° do 15,30 hod. a v piatok od 8 °° do 14, 30 hodiny.

Prosíme  občanov, aby si predtlačené žiadosti na Platobnej agentúre prevzali, čo najskôr  do 12.apríla 2019.

Konečný termín na podanie žiadosti je 15.5.2019

Za vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme

       

                                                                                              Ing. Michal Kúdela                                                                                                                                                  za RP PPA Levice