Oznam - odpisovanie vody

01.07.2021 12:45

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje, že v dňoch 6., 7. a 8.7.2021 / utorok, streda, štvrtok/

bude pracovník spoločnosti odpisovať stav vodomerov v rodinných domoch. Prosíme Vás aby ste sprístupnili vodomerné šachty a zatvorili psov.