Oznam odpisovanie vody v rodinných domoch

07.07.2023 15:02

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje, že v dňoch 

10.,11. a 12.7.2023

/pondelok, utorok, streda/.

bude pracovník spoločnosti odpisovať stav vodomerov v rodinných domoch.  

Prosíme Vás aby ste sprístupnili vodomerné šachty a zatvorili psov.