Oznam OcÚ

25.05.2017 08:26

Oznamujeme vám, že na obecný úrad

si môžete prísť /počas stránkových dní/ prevziať platobný výmer za daň

z nehnuteľností, daň za psa

a poplatok za komunálny odpad.