Realizácia projektu - oznam

25.09.2015 09:00

Obec Hontianske Moravce bola úspešná pri získaní dotácie na monitorovací systém (kamery). Tieto v prvej fáze monitorujú areál Základnej školy - verejné priestory. Aj touto formou chce obec zabezpečiť zníženie kriminality v našej obci.
"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. "