Oznam OcÚ

03.12.2015 13:18

Oznamujeme občanom, že obec Hont. Moravce bola úspešná pri čerpaní eurofondov a podarilo sa jej získať finančné prostriedky na kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.V týchto dňoch sa vymieňajú lampy verejného osvetlenia za moderné LED lampy, ktoré zvýšia v obci svietivosť a zároveň sú úsporné.

Celková úspora na verejnom osvetlení ( na spotrebe el. energie) bude 60%.

Každý svietiaci bod sa bude dať regulovať na počítači na obecnom úrade.

Obec intenzívne pracuje na získavaní ďalších fin. prostriedkov z eurofondov hlavne na výstavbu chodníka popri hlavnej ceste.

starosta obce