Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

03.10.2019 15:28

Stredoslovenská energetika oznamuje, že dňa 08.10.2019 /utorok / v čase  od 7.00 hod. do 19.30 hod.

bude v našej obci na uliciach: Bohuslava Tablica /časť od domu p. Chrenka smerom na Lišov/,  Cintorínska, Družstevná,Hontianska /časť od bývalej Budovy PD smerom na Hont. Trsťany / a Opatovská. prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.