Oznam MUDr. Uhrík

29.09.2022 09:39

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH MEDISAN s.r.o., 0907 150 956

Hontianske Moravce,  Kostolná 24/5,      Dudince,  Jesénia  168/4

 

Očkovanie proti covidu-19

 

Radi by sme Vás informovali o možnosti objednať sa na vakcináciu adaptovanou vakcínou Comirnaty Original/Omicron BA.1. Nová vakcína sa okrem pôvodného variantu vírusu SARS-CoV-2 zameriava aj na subvariant Omicron BA.1.

 

Táto adaptovaná vakcína môže byť podaná len ako posilňujúca dávka (prvý alebo druhý booster)

Očkovacia látka Comirnaty Original/Omicron BA.1 sa môže aplikovať iba osobám, ktoré už absolvovali základnú očkovaciu schému (jednodávkovú alebo dvojdávkovú, ktoroukoľvek vakcínou schválenou na Slovensku).                            
Prvá posilňujúca dávka očkovacej látky Comirnaty Original/Omicron BA.1 sa môže aplikovať najmenej tri mesiace od posledného (základného) očkovania.

Druhú posilňovaciu (booster) dávku s použitím adaptovanej vakcíny je možné podať najskôr za 3 mesiace po podaní prvej posilňovacej (booster) dávky.

Osobám, ktoré boli kompletne zaočkované (základnou očkovacou schémou) a následne prekonali ochorenie COVID-19 (alebo im boli podané monoklonálne protilátky), je možné podať posilňovaciu („booster“) dávku adaptovanej vakcíny najskôr po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia.

 

Pre základnú očkovaciu schému slúži aj naďalej očkovacia látka Comirnaty 30 mikrogramov   dvojdávková schéma , (druhá dávka sa aplikuje po 3 týždňoch po prvej dávke)

 

Objednávať sa na očkovanie je možné po 10,00 hodine na t.č. 0907 150 956

- treba sa preukázať platným certifikátom o doposiaľ absolvovanom očkovaní

- možné je dohodnúť očkovanie oboma typmi vakcín Comirnaty 30ug, Comirnaty Original/Omicron BA.1

- vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu (Greenpass) zasiela NCZI

- možné je očkovanie súčasne aj proti chrípke, lepšie však je dodržať odstup aspoň 3 dni

Ako sa zapisuje očkovanie

 

Rozhodujúce je, akú vakcínu ste dostali na začiatku očkovacej schémy:

Ak 2-dávkovú, zapisuje sa:
-1. dávka: 1/2
-2. dávka: 2/2
-3. dávka (1. booster): 3/3
-4. dávka (2. booster): 4/4         -Každý ďalší booster 5/5, 6/6...

Ak 1- dávkovú, teda Jansen, zapisuje sa:
-1. dávka: 1/1
-2. dávka (1. booster) bez ohľadu na vakcínu: 2/1
-3. dávka (2. booster) bez ohľadu na vakcínu 3/2
-Každý ďalší booster: 4/3, 5/4, 6/5...