Oznam MUDr. Peter Uhrík

11.01.2021 10:08

Oznam MUDr. Uhrík 

Od 19. januára je v prevádzke činnosť Ambulancie všeobecného lekára v Dudinciach. Na ambulancii sa ordinuje v dňoch pondelok, utorok a streda.Štvrtok a piatok ordinujeme v Hontianskych Moravciach.

Ordinačné hodiny
Pondelok: Dudince 7.00 -14.00
Utorok: Dudince 7.00 – 14.00
Streda: Dudince 7.00 – 16.00
Hontianske Moravce
Štvrtok: 7:00-12:00 // 12:30-15:00
Piatok: 7:00-13:00
lekár MUDr. Peter Uhrík telefón: 0905 937 751
sestra Mária Turanová telefón: 0907 150 956
odber krvi a podávanie injekcií do 08,00 hod.
telefonické objednávanie (predpis) liekov po 08,30 hod.
návštevná služba po dohovore (telefonickom, osobnom)