Oznam kosenie v obci

11.10.2023 15:31

Oznamujeme vám, že od 10.10.2023

sa kosí v našej obci.

Prosíme majiteľov áut pri bytovkách aby

si svoje autá preparkovali na už pokosenú plochu.

Ďakujeme za pochopenie.