Oznam kosenie v obci

22.08.2023 14:13

Oznamujeme vám, že od 23.8.2023

sa bude v našej obci kosiť.

Prosíme majiteľov áut pri bytovkách aby

si svoje autá preparkovali na už pokosenú plochu.

Ďakujeme za pochopenie.