Oznam voľby

03.10.2022 10:12

Oznamujeme kandidátom na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, že miesto na vylepovanie volebných  plagátov v našej obci je na informačnej tabuli /drevená tabuľa/ , ktorá je umiestnená pri predajni COOP Jednota.