Oznam

25.11.2013 17:19

Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Blahút oznamuje, že podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý sfalšoval jeho podpis

a v jeho mene dňa 21.11.2013 poslal na Okrasné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene nepravdivé a falošné údaje na činnosť obecného zastupiteľstva

a ZŠ s MŠ Hontianske Moravce.

Prípadom sa bude zaoberať Kriminálna polícia Zvolen.

 Veríme, že páchateľ bude odhalený a spravodlivo potrestaný.