Oznam

15.11.2013 14:29

Ing. Rudolf Gabryš oznamuje, že Okresná prokuratúra Zvolen nariadila Kriminálnej polícií vo Zvolene aby začala vyšetrovať

trestný čin písania a rozširovania hanlivých pamfletov na starostu obce po obci dňa 29.10.2013.

Veríme, že páchateľ bude nájdený a potrestaný.

S pozdravom Ing. Rudolf Gabryš