Otvorenie multifunkčného ihriska pri bytovkách

27.03.2014 17:52

Vo štvrtok 27. marca 2014 sa v našej obci konalo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska pri bytovkách.

Výstavba ihriska bola realizovaná za podpory MInisterstva zdravotnícvta SR - protidrogová sekcia. Ihrisko slávnostne otvorili svojim príhovorom pán starosta obce Ing. Rudolf Gabryš a riaditeľka ZŠ s MŠ Hontianske Moravce Mgr. Jana Terénová.

Garantom tohto projektu je MUDr. Vladimír Hacek z Krupiny.

Po oficiálnej časti nám žiaci zo Základnej školy predviedli ukážku netradičných športov ako florbal, minifutbal a iné...