Otvorenie Hontianskej izby

23.09.2021 10:37
V stredu 22.9.2021 sme v spolupráci so ZŠ s MŠ Hontianske Moravce slávnostne otvorili Hontiansku izbu v našej obci.
Pôvodná izba ľudových tradícii bola zriadená v roku 2007 v priestoroch základnej školy, iniciátorom myšlienky zriadenia Ľudovej izby bol Ing. Miroslav Prístavka, zakladateľkou izby bola p. uč. Mária Meňušová a nápomocná jej bola Jana Murínová. Popri ľudovej izbe vznikol aj folklórny súbor Hrozienka, ktorý založila p. uč. Meňušová a pri tvorení a prepise pásiem jej vždy ochotne pomáhala p. Fridrichová, za čo im dnes ďakujeme.
V lete tohto roku bola ľudová izba presťahovaná do bývalého Klubu dôchodcov v Opatových Moravciach. Pri zriadení izby boli nápomocní pracovníci obce a vyučujúci ZŠ s MŠ Hontianske Moravce.
Exponátmi prispeli obyvatelia obcí Hontianske Moravce, Hontianske Trsťany, Dudince, Hontianske Tesáre.
V programe vystúpili deti z FS Hrozienka a deti z MŠ Včielky s folklórnym pásmom.
Fotgaléria :