Október mesiac úcty k starším

20.10.2023 10:51

Vo štvrtok 19.10.2023 sa v Spojenej škole konalo veľmi príjemné podujatie, ktoré bolo venované našim seniorom.

Deti z materskej školy, FS Hrozienka

a ZUŠ svojim tematickým programom potešili všetkých prítomných.

Po programe sme spolu posedeli a pochutnali si na malom občerstvenie.

 

 

Fotogaléria: Október mesiac úcty k starším