Oficiálne výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľsta + fotogaléria

16.11.2014 12:24

K hlasovacím urnám v našej obci pristúpilo 450 voličov. 

Počet osôb zapísaných v zozneme voličov 709.

Volebná účasť 63,46 %.

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 443.

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 434.

 

Výsledky volieb na starostu obce podľa počtu hlasov:

1. Rudolg Gabryš Ing.  212

2. Marcel Prístavka Ing. 124

3. Ľubomír Dvorský Ing. 68

4. Vladimír Baláž 39

 Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva podľa počtu hlasov:

1. Jaroslav Jenčo MUDr. 235

2. Ľuboš Kabát 230

3. Ján Brunauer 209

4. Ján Melicherčík 195

5. Martin Hámorský Bc. 175

6. Peter Jankov 165

7.Peter Vadovič 150

------------------------------------------------------------------

8. Anna Švarcová 146

9. Miroslav Prístavka Ing. 132

10. Alena Foltánová 128

11. Michaela Jeloková Mgr. 126

12. Zoltán Dócze 120

13. Peter Švec Mgr. 111

14. Peter Valach 98

15. Oľga Múčková Ing. 80

 

 

Ako sme volili v našej obci