Očkovanie psov

07.05.2020 13:06

Nakoľko došlo k postupnému uvoľňovaniu opatrení, oznamujeme vám, že v piatok

8. mája 2020 bude v našej obci MVDr. Strinka vykonávať povinné očkovanie psov.

Očkovanie sa bude konať o 8.00 hod.

pri obecnom úrade a o 8.30  hod.

v Opatových Moravciach pri Klube dôchodcov.

Cena za vakcínu 5€.