Nenič si drogami telo... so športom žije sa skvelo

21.03.2014 09:43

V Hontianskych Moravciach vybudovali multifunčné ihrisko, do prevádzky ho slávnostne odovzdajú vo štvrtok.HONTIANSKE MORAVCE. Snahou samosprávy

v Hontianskych Moravciach bolo už dlhšie vybudovať v blízkosti bytovejvýstavby multifunkčné ihrisko. Ku koncu mesiaca marec 2014 sa im to podarilo; ihrisko zrealizovali s finančnou podporou Ministerstva zdtavotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2013.

Pod názvom „Nenič si drogami telo ...so športom žije sa skvelo“ podali projekt, s ktorým boli úspešní. Športové ihrisko sa už počas výstavby tešiloveľkému záujmu a 27. marca bude konečne slávnostne odovzdané do prevádzky

otvorením športovej sezóny v Hontianskych Moravciach.

Na ihrisku s rozmermi 30 krát 20 metrov s malou tribúnkou a osvetlením si môžu chlapci, dievčatá či dospelí zahrať futbal, florbal, volejbal, nohejbal alebo bedminton, pri dobrej zime aj ľadový hokej. Počas týchto dní hľadá starosta obce Ing. Rudolf Gabryš správcu ihriska, aby krásne športovisko slúžilo

čo najdlhšie a nepodľahlo vandalom. Cieľom vybudovania ihriska bolo podporiť zdravý spôsob života s dôrazom na mládež a deti a čo je hlavné, aby všetci bez rozdielu mali možnosť vo voľnom čase tráviť športové vyžitie na bezpečnom športovom priestore. Poskytnutím takýchto športovísk chceme pozitívne vplývať

na najrizikovejšiu vekovú skupinu detí a mládeže, a tak preventívne pôsobiť proti ich siahaniu po rôznych návykových látkach z dlhej chvíle.