Návrh Záverečný účet Obce Hontianske Moravce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

12.06.2017 20:51

Záverečný účet obce za rok 2016 T.doc (336384)