Návrh VZN

10.06.2019 08:57

VZN 32019.doc (85504)  návrh VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách zverejnené 10.6.2019

VZN o znečisťovaní ovzdušia (1) návrh.doc (46592) návrh zverejnené 10.6.2019

VZN.docx (23039)   NÁVRH o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hontianske Moravce zverejnené 10.6.2019

VZN o daniach a poplatku za TKO a drobné stavebné odpady (2) (3) (3).doc (114176) návrh zverejnené 13.6.2019