VZN č. 6/2023 o miestnych daniach a poplatkoch za TKO a drobné stavebné odpady

28.11.2023 13:00

VZN 62023 o daniach a poplatku za TKO a drobné stavebné odpady 2023.docx (44273)