Návrh VZN č. 6/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

25.09.2019 14:03

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ZŠ_návrh.docx (22209)

Zverejnené dňa 25.9.2019