Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce

27.07.2021 14:11

Všeobecne_záväzné_nariadenie 3_2021 (2).docx (19203)