Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022

29.11.2019 16:22

návrh rozpočtu 2020 príjmy.xls (50688)

návrh rozpočtu 2020 výdavky.xls (93696)

rozpočtové opatrenie č. 1. - 2019.xls (35840)