MDD v našej obci

04.06.2019 13:36

Dňa 2.6.2019 usporiadala ZŠ s MŠ Hontianske Moravce v spolupráci s obecným úradom zábavno - kultúrne popoludnie 
pri príležitosti MDD pre všetky deti  a mládež z našej, ale aj zo susedných obcí. Každé zo zúčastnených detí sa mohlo zapojiť do rôznych súťažných disciplín, a tak získať odmenu. V programe vystúpili aj žiaci zo ZUŠ, ktorí si pripravili pásmo k 70.výročiu narodenia nášho rodáka Jara Filipa. Po nich sa odprezentovali naši superstáristi. Prekvapením bola naša školská kapela Crazy Monkeys, ktorá všetkým vyrazila dych. Všetci účinkujúci boli užasní. Popoludnie ukončilo divadielko Cliperton so svojou Popoluškou, ktorá nás tiež pobavila. 
Počasie nám prialo a všetci sme sa príjemne zabavili.
Veľké poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim a žiakom za krásny kultúrny program. Obecnému úradu za pomoc pri organizácii 
a zabezpečení tribúny, ozvučenia a sladkej odmeny pre deti. 
Celková spolupráca všetkých zúčastnených prispela k dobrému priebehu podujatia. Radosť našich detí svedčila o tom, že sme im pripravili popoludnie plné zážitkov.

Fotografie nájdete tu : www.facebook.com/pg/Moravce/photos/?tab=album&album_id=2543724098973985&__xts__%5B0%5D=68.ARAM8pYQC9cBQPIhbiH3JRK0bNljf8bOeaSxDNFxC142-cVglVPq2dilhSx-iV0g3ahSbZFnb9mLwnDmkQ53KFg64vsRGBDcfR1eIKAt3yP4gfgV4lno8l7SJtJ20YC6V9i3TIOHRl9FosIu_ha4PNxoG1TrUCC_6wngZviOyQ7qygCWEZB578ae-dSpErvgIxc03i1P3fQ6Mzzz128PfhOBab11v1cYszKCNsqzFm3rio_zIww47g7ttWtqNw96TF-LHYUlZ2tHTm2UOBtMGuw7Zjc5wD-YLQvjldd1s0z0qT4xbvkG2OhT5fTUmnsxKkHHRDzxdRJTr4D-Qk_ZMLdwgk7YoeIjYmdyV_yw7pnX5cZw9R39W2nFfoUN2-jpW4WP7Cty1Y_KXa1-t3KA41nus2VECBYAULxFII__AcyfXnR9SsJzKT-FG9B_BoQ0pHcSQtWn7beqpNAriy8x&__tn__=-UC-R