Informovanie od PZ

11.02.2021 12:02
Polícia informuje

V roku 2020 boli v katastroch  našej obce spáchané:

Ø   2 trestné činy, ktoré boli aj objasnené; 
Ø   9 priestupkov z toho :

  -  4 priestupky proti spolunažívaniu - objasnené; 

   -  4 priestupky proti majetku - 2 objasnené;

Ø1 priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky - objasnený.

Ďakujeme policajtom z OO PZ Krupina a Dudiniec, za ich zodpovedný prístup k práci 

pri ochrane obyvateľov a ich majetku a majetku obce.