Informácie k voľbám do samosprávnych krajov a ku komunálnym voľbám

24.10.2022 13:11

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky:

Oznamujeme občanom, ktorí chcú v komunálnych voľbách a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať

 v sobotu 29.10.2022 voliť do prenosnej volebnej schránky, aby sa nahlásili na obecnom úrade.Prihlásiť sa môžete aj počas samotného volebného dňa.

Kontakt: 045 558 3915

Hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky – ak ste v karanténe pre COVID 19:

V prípade, ak vám ku dňu vykonávania spojených volieb bola nariadená karanténa alebo izolácia

 z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID 19 môžete požiadať o hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky.

Izolácia a karanténa sa vzťahuje aj na všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Nahlasovanie na t.č 045 558 3915