Informácie k voľbám do samosprávnych krajov a ku komunálnym voľbám

19.07.2022 10:26

Voľby - 2022 výpis z uznesenie o počte poslancov a volebný obvod.docx (12413)

Voľby - 2022 menovanie zapisovateľky - všeobecné dokumenty (1).docx (13495)

Preberanie kandidátnych listín Hontianske Moravce (2).docx (15135)