Informácie k voľbám do samosprávnych krajov a ku komunálnym voľbám

12.07.2022 15:36

oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť do zastupiteľstva BBSK.pdf (147089)
volebný obvod.pdf (10753)
určenie volebnej miestnosti.pdf (13031)