Informácie k voľbám do samosprávnych krajov a ku komunálnym voľbám

20.06.2022 07:20

informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny-volby-do-oso-2022.pdf (140479)
informacia-prava-volit-vuc-2022.pdf (140149)
rozhodnutie-nr-sr-vyhlasenie-volieb-zz_2022_209_20220610.pdf (212536)