Informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obci zverejnenie adresy na doručovanie členov do komisie

04.08.2022 19:54

Voľby - 2022 zverejnenie adresy na doručovanie členov do komisie.docx (12057)