Informácia pre voliča

02.08.2018 11:28
Informácia pre voliča
na základ zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri voľbách do orgánov samosprávy obcí, Vám uvádzame informáciu pre voliča a počet obyvateľov obce.
Počet obyvateľov obce Hontianske Moravce ku dňu volieb je 871. 

Informácia pre voliča.docx (20907)