Informácia k výške poplatku za komunálny odpad

18.01.2024 09:37

Vážení Moravčania,

Dovoľte, aby som Vás informoval ohľadne schváleného poplatku za komunálny odpad v našej obci. Mnohí  ste sa už oboznámili s VZN o poplatku za komunálny odpad na rok 2024. Všetci z rôznych médií zachytávame informácie o tom, že sú samosprávy nútené pristúpiť k zvýšeniu sadzieb aj tohto poplatku. Týmto by som Vám chcel priblížiť dôvody, pre ktoré sa tak deje aj v našej obci.

Na úvod je potrebné pripomenúť si fakt, že pri odpadoch ide o sprostredkovanú službu občanom. Podľa zákona o odpadoch, obec nemôže dotovať zvyšujúce sa výdavky na odpad z rozpočtu obce. Vybrané poplatky od občanov a firiem v našej obci za komunálny odpad musia plne pokryť všetky výdavky a náklady, ktoré má obec s celým odpadovým hospodárstvom.

Situácia sa skomplikovala, keď bola uzavretá skládka odpadu, ktorú sme mali v Hontianskych Tesároch. Z tohto dôvodu nám boli navýšené náklady na dopravu, lebo odpad musíme voziť na cca 60 km vzdialenú skládku. Ďalšie zvýšenie nákladov je za uloženie odpadov na skládke, kde nám z 24 €/tona (to sme platili za uloženie odpadu v Hont. Tesároch) išiel poplatok na   54 €/tona. K tomu je potrebné ešte pripočítať zákonný poplatok od miery triedenia odpadu od 11 € do 33 €/ 1 tona. V roku 2023 sme uložili na skládku cca 130 ton odpadu. Od 1. januára 2025 má už byť zavedená Mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu pred skládkovaním, kde bude dochádzať ešte k dotriedeniu komunálneho odpadu pred uložením na skládku, čo ešte zvýši poplatok od cca 10 do 30 € - výška ešte nie je určená.

Preto sme museli pristúpiť k zvýšeniu poplatku za odpad na 35 € osoba. Aby sme poplatok nemuseli zvyšovať ešte viac, prechádzame na frekvenciu vývozu odpadu každý tretí týždeň (pri vývoze každé 2 týždne by musel byť poplatok vyšší).

Veľký problém je najmä v bytových domoch s kuchynským odpadom a jeho zápachom v zberných nádobách najmä v letných mesiacoch. Preto bude v blízkej dobe pri bytovkách osadená zberná nádoba na kuchynský odpad a do bytov odovzdaný odpadkový kôš na kuchynský odpad. Týmto by sa malo zabrániť zápachu v nádobách. Nezabudli sme ani na občanov v rodinných domoch, kde ešte v roku 2023 som dal žiadosť na nákup kompostérov, kde po schválení by sme do každého rodinného domu odovzdali 1 kompostér.

S prechodom na novú zberovú spoločnosť nastáva aj zmena zberu plastov a papiera, kde bude pri bytových domoch na každom stojisku položená 1100 litrová žltá nádoba na plasty a nebudú sa dávať vrecia na výmenu(ušetrí Vám to priestor a nebude sa stávať, že Vám vrece nebolo dané). V rodinných domoch ostávajú vrecia na výmenu, ktoré bude zbierať nová zberová spoločnosť, preto ich treba vykladať ráno.

Musíme si byť vedomí toho, že z odpadu sa postupne stáva pomerne drahá komodita, ktorá nás jednoducho bude niečo stáť. Preto apelujem na každého občana, aby sa správal zodpovedne a citlivo k životnému prostrediu. Ako dosiahnuť do budúcna čo najlepšie ceny, ktoré by boli prijateľné pre nás?  Jednoznačne tak,  že každý občan musí začať hlavne od seba, doslovne „pozametať si pred vlastným prahom“, a to tým, že bude aktívne znižovať objem zmesového komunálneho odpadu zo svojej domácnosti na minimum. Prečo to píšem? Pretože zmesový (nevytriedený) komunálny odpad je najdrahší a najviac zaťažuje životné prostredie.  

Mnohí si poviete, že najspravodlivejší poplatok za odpad je zavedenie množstvového (váženého) zberu odpadu. So zberovou spoločnosťou sme mali diskusiu na túto tému a vedeli by ju pre nás zabezpečiť. Z praxe z iných obcí vieme, že pri množstvovom zbere u občanov pokleslo množstvo komunálneho odpadu, ale zase vznikali čierne skládky, ktoré nakoniec musíme zaplatiť my všetci.

Na záver chcem poprosiť všetkých občanov, aby zodpovedne pristúpili k separovaniu odpadov a nevytvárali čierne skládky v obci, lebo aj tie musíme zaplatiť my všetci. Toto je jediná položka v odpadovom hospodárstve, ktorú si naozaj vieme sami ovplyvniť, tak poďme spolu separovať viac a znižujme množstvo komunálneho odpadu. Podmienky nato máme myslím si dobre pripravené a ak bude treba môžeme veci upravovať, aby to bolo ešte lepšie a efektívnejšie.

 

 

                                                                                                          Dalibor Tesársky

                                                                                                            starosta obce